Romanian Journal of Medical and Dental Education Volum 5 Issue 1, 2016 INFLUENŢA FACTORILOR SOCIO-DEMOGRAFICI ASUPRA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI ADULTE DIN IAŞI, ROMANIA